Pot do normalizacije razmer na trgu M&A v Sloveniji

Ljubljana, 22.4.2020. Leto 2020 se je začelo z velikim številom združitev in prevzemov v Evropi, podobno je bilo leta 2019. Po poročanju Reutersa, prejšnji teden prvič po Septembru 2004 na svetu ni bil sklenjen noben M&A posel vreden več kot 1 milijardo EUR. Po drugi strani pa po poročanju tujih M&A družb, zasebni kapital še vedno drži več kot 2 bilijona EUR, pripravljenega za investiranje. Skladi zasebnega kapitala (t.i. private equity skadi) tako že iščejo nove naložbe v podjetja, ki bi jih lahko dodali k že obstoječemu portfelju (t.i. add-ons) ali pa iščejo priložnosti v nakupih večinskih deležev podjetij v industrijah in trgih, kjer bi lahko utrdili svoj tržni delež. Opažamo tudi, da se na trgu M&A povečuje ponudba privatnega dolžniškega financiranja, ki postaja zaradi večje konkurenčnosti tudi ugodnejši.

Skoraj noben Evropski M&A svetovalec, s katerim smo govorili, ne meni, da je bo virus tako boleč kot je bila recesija leta 2008. Za razliko od leta 2008 je denar še vedno na voljo, dolg pa ostaja poceni. Od krize 2008 smo se naučili, da gredo investitoriji previdneje v nove projekte, s tem pa se tudi podaljša časovni okvir prodaje/nakupa.

V Sloveniji je že vidno kako bo kriza nekatere panoge prizadela zelo močno (npr. turizem), nekatere pa minimalno (npr. prehrana). Razpršitev dejavnosti je v trenutnih časih smiselna. Na nakupni strani opažamo priložnosti, kjer bi lahko vodilna podjetja ustanovila strateška partnerstva z manjšimi podjetji, izkoristila sinergije in utrdila svoje vodilne položaje. Možno je, da bodo lastniki zasebnega kapitala sprva denar raje razporedili v bolj tradicionalne panoge ter v podjetja z bolj konzervativnimi načrti. Ob enem pa bodo še vedno atraktivne naložbe v tehnološka podjetja, farmacevtska podjetja, po zadnjih dogodkih bodo zaradi diskonta tarča tudi podjetja, ki bodo zašla v likvidnostne težave in bodo potrebovala prestrukturiranje.

Če pogledamo M&A trg v Sloveniji, se je večina prevzemom v zadnjih dveh letih, z izjemo bančnega sektorja, odvila znotraj okvirov regije. Veliko M&A poslov se je sklenilo znotraj države, med podjetji oz. finančnimi vlagatelji, ki so že dobro pozicionirani. Zanimanje za naložbe smo v zadnjem času pridobili ravno pri CEE vlagateljih, zanimivo pa opažamo povečano zanimanje za preučevanje investicijskih priložnosti tudi pri parterjih iz DACH regije. Težko je napovedati trajen vpliv, ki ga bo imel COVID-19 na trg M&A v Sloveniji. Pričakujemo pa, da bo dejavnost M&A v Sloveniji ostala stalna praksa, saj po spremembi lastništva podjetja poslujejo bolje, podjetja pa dostopajo do dodatnih možnosti financiranja za lažje prilagajanje razmeram. Gre za odločitev, ki bi jo v določeni fazi moral sprejeti vsak odgovoren lastnik.

Ajda Novak

Scroll to Top