Trenutne razmere bodo poleg izzivov ponudile tudi določene odlične priložnosti.

Ljubljana, 14.4.2020. Kot  vse kaže, so ukrepi uspeli uspešno zajeziti širitev virusa Covid-19. Po pričakovanjih se že začenja postopna normalizacija razmer, ukrepi zajezitve pa se preobračajo v ukrepe spodbujanja gospodarstva. V podjetju RJ Finance, opažamo, da velja, za sicer še vedno negotove razmere, relativno optimistično okolje in povečano zanimanje investitorjev za preučevanje novih naložb. Trenutne razmere bodo poleg izzivov ponudile tudi določene odlične priložnosti. 

Različni scenariji razvoja gospodarske aktivnosti.

Mednarodni denarni sklad (IMF) nam je danes napovedal  8% skrčenje BDP, podobno je konec marca, napovedal urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki je krčenje BDP ocenil na 6-8%.

Banka Slovenije predvideva, da bo zmanjšanje aktivnosti od 6% (optimistični scenarij) pa do 16% (pesimistični scenarij). Za primerjavo upad gospodarske aktivnosti po svetovni gospodarski krizi v letu 2009 je znašal 7,5%. Posledice epidemije na slovensko gospodarstvo bodo odvisne od števila tednov zaustavitve in hitrosti okrevanja po zaustavitvi. Nekateri šoki pa bodo vidni šele po mesecih po odpravi zaustavitve.

»Naložbe bodo sicer paralizirane za nekaj mesecev, srednjeročno pa lahko pričakujemo okrevanje.«

Po zadnjih dogodkih, se zdi kot, da so monetarni in fiskalni ukrepi dokončno stabilizirali trge, panične razprodaje so se končale, in na trgih je že zaznati optimizem, svetovni trgi so si v zadnjih dneh opomogli tudi za več kot 15%. Covid-19 bo vseeno pustil posledice v vseh gospodarskih panogah, še posebej bodo prizadeta podjetja v turizmu, gostinstvu, hotelirstvu, letalstvu ter avtomobilni industriji. Nekatere panoge kot so npr. logistika in deli  industrije pa bodo pokazale večjo odpornost. 

Najbolj pričakovano je, da se bo recesija razvila v obliki točke »U«. Naložbe bodo sicer paralizirane za nekaj mesecev, srednjeročno pa lahko pričakujemo okrevanje. Od prilagoditvene sposobnosti podjetij in zmožnosti pridobivanja likvidnostnih sredstev (tudi v obliki bolj alternativnih oblik kot je dokapitalizacija ali pa finančna sredstva v obliki privatnih kreditov) bo odvisno kdaj bomo spet doživeli dokončen zagon investicijskega cikla.

»Za mala in srednje velika podjetja je pomembno, da ovrednotijo kreditno in likvidnostno tveganje«

Spodbudno je, da IMF napoveduje, da se bo leta 2021 slovenska gospodarska rast vrnila in bo 5,4 %. Inflacija bo znašala 1,4 %, brezposelnost pa naj bi iz 9 % upadla na 6 %.

Kje torej iskati priložnosti? 

Organi kot Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije opozarjajo, da so ukrepi za zaustavitev gospodarstva preostri. Podjetja bi morala v prihodnjih tednih dati velik pomen upravljanju denarnih tokov – prevrednotenje likvidnostnih potreb je v teh trenutkih ključno. Prav tako je potrebno na novo oceniti dobaviteljsko verigo, uvesti prilagoditve, pridobiti nova strateška partnerstva, nove segmente, kmalu morda tudi nove trge.

Avtor: Ajda Novak, mag.ekon.ved

Scroll to Top