Koronavirus: Smernice za izhod iz krize kot zmagovalec

16.4.2020

Ljubljana, 15.4.2020. Industrijske panoge, turizem, letalske družbe, trgovine na drobno (z izjemo živilske in kemične industrije) se trenutno soočajo z največjo bitko s strmimi padci v prihodkih in težavami z likvidnostjo. Po napovedih ekonomista in rednega profesorja Ekonomske fakultete v Ljubljani, Jožeta P. Damijana bodo omenjene slovenske panoge v primeru blažje krize, beležile skupni izpad v višini 10 % njihovega letnega outputa, v primeru podaljšanja krize do konca leta pa tudi do 23 %. Podpora države vsem delujočim gospodarskim subjektom ter sprejetje drugih pomembnih vladnih ukrepov predstavlja začetni korak za prebroditev krize podjetij, v nadaljevanju pa se bo moralo vsako podjetje spopasti samo. Da bi se umaknili od pandemije korona virusa, se morajo podjetja odpraviti na pot, ki se začne z odločnostjo in konča s temeljno reformo. Uspeh na dolgi rok bo zahteval pot v petih stopnjah: reševanje, odpornost, vrnitev in ponovna uveljavitev ter reforma.

Faza reševanja je predstavljala zaustavitev proizvodnje in skrb za zdravje zaposlenih. Faza odpornosti pa predstavlja fazo, kjer se bo vsako podjetje dokazalo iz kakšnega testa zares je.  Pomembna bo asertivnost pri sprejemanju pravih odločitev, ki bodo ustrezno naslavljaje kratkoročne izzive povezane z upravljanjem denarnih tokov in posledično ustvarjanje dolgoročne likvidnosti. Ključna sestavina ”odpornosti podjetja”  temelji na sprejetju pravih ukrepov v pravem času. Poleg zagotovitve ustrezne likvidnosti, bo potrebno narediti miselni premik v prihodnost – faza reformacije, ter razmislek kako po koncu krize izstopiti kot zmagovalec.

Nepredvidljivost trga je povzročila pretres dobavnih verig in vodila multinacionalke do spoznanja, da bo potrebno preseliti organizirati proizvodnjo bližje sebe. Odpornost bo postala nova ključna beseda tudi v odnosu podjetja v svojem v ožjem poslovnem okolju. Podjetja bodo poslovalala s finančno zanesljivimi in hitro odzivnimi partnerji, da bi se zaščitila pred motnjami v poslovanju.  Odpornost vodstva podjetja, ki ima pred sabo zahtevno nalogo, da bo podjetje vodila skozi prave odločitve. Odpornost na novo oblikovanih poslovnih modelov; izboljšava pondube, personilizirana izkušnja, sprememba v načinu izmenjave transakcij, ki bodo podjetju zagotovila obstoj ključnih kupcev. Odpornost podjetja pred konkurenco, ki v tem trenutku razmišlja podobno. Biti v koraku pred drugimi in se uspešno prilagajati spremembam na trgu. Globalizacija se bo zmanjšala in krepila se bo pomembnost povezovanj in sodelovanj med evropskimi podjetij. Pomembno je začeti gledati na dolgoročne učinke krize in razmisliti o možnih sinergijah  med podjetji v obliki joint venture združenj, M&A aktivnostih oziroma drugih naložbah v prihodnost.

Avtor: Anja Glavač dipl.ekon.

Scroll to Top