Pregled aktivnosti M&A v CEE regiji in o prednostih dokapitalizacije

Pregled M&A aktivnosti v Evropi

M&A aktivnost v Evropi, je kljub številnim pesimističnim napovedim, močno vstopila v leto 2020. V 1Q20 so evropske države zabeležile  skupno vrednost transakcij v višini EUR 178.1 milijard in 1.387 sklenjenih poslov, kar predstavlja 30.2%  rast v primerjavi z 1Q19. Skladi zasebnega kapitala so v 1Q20 predstavljali vrednost  transakcij v višini EUR 50.7 milijard in 258 sklenjenih poslov, kar je predstavljalo 72,3 % rast v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2019. V omenjenem obdobju 1Q20 se tako Evropa uvršča na drugo mesto v vrednosti transakcij s 35.4% tržnim deležem, takoj po Severni Ameriki (40.6%). Zahvala k tako dobremu poslovanju gre k številnim poslom z visoko vrednostjo odvitim pred covid-19 pandemijo. Izhodne M&A investicije v Evropi so se v 1Q20 zmanjšale za 40% in predstavljale vrednosti v višini 27.6 milijard EUR.

Pregled M&A aktivnosti v regiji CEE 2019/2020 in smernice

Trg CEE je ostal zelo privlačen, število poslov (726) je ostalo enako kot prejšnja leta, vendar se je skupna vrednost zmanjšala, kot posledica spremembe v splošnem pristopu vlagateljev, ki so postali tveganju manj nenaklonjeni.  Skupna vrednost M&A transakcij se je zmanjšala za 12%  (42,3 milijarde EUR). Vendar ta številka obravnava le razkrite vrednosti, kar pomeni, da je skupna vrednost posla v praksi višja.

CEE ima prednost v primerjavi z drugimi novimi trgi v nastajanju, v tem da je gospodarstvo izjemno raznoliko. Vidimo transakcije v kmetijstvu, kemikalijah, IT storitvah trgovina na drobno itd. Te države imajo v očeh tujih investitorjev dober profil tveganja, v primerjavi z drugimi hitro rastočimi trgi.

Graf 1: M&A transakcije CEE regija, 2019

V letu 2019 je bilo v Adriatic regiji (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Republika Severna Makedonija, Albanija) sklenjenih skupno 49 poslov, v vrednosti 2,3 milijarde EUR (za posle z razkrito vrednostjo). Čeprav to predstavlja znaten padec za 32 % v številu sklenjenih poslov in 21 % v vrednosti poslov v primerjavi z letom 2018, je bila kljub padcu v regiji prisotna močna dejavnost.

V letu 2019  je bilo osem poslov v višini 100 milijonov EUR, največji med njimi je predstavljal združitev Nove Kreditne Banke Maribor in Abanke, v vrednosti 511 milijonov EUR, kar je v letu 2019 predstavljal 20. največji posel (po razkritih vrednostih) v Srednji in Vzhodni Evropi. Slovenija se je po vrednosti M&A poslov v CEE regiji uvrstila na 6. mesto (890 milijonov EUR).

M&A trg Srednje in Vzhodne Evrope je razmeroma dobro pozicioniran v času krize v primerjavi z drugimi trgi v vzponu. CEE trgi bodo tako ostali privlačni za tuje vlagatelje.

Kljub izbruhu pandemije koronavirusa, ki bo negativno vplival na makroekonomsko sliko, bosta Srednja in Vzhodna Evropa primeren kraj za okrevanje, ko bo kriza končana in bosta po vsej verjetnosti ostali privlačni za zunanje vlagatelje predvsem iz območja EU.

Večina držav CEE je še vedno v fazi nastajajočih trgov, zato so vlagatelji pripravljeni plačati višje večkratnike, v primerjavi z razvitimi trgi.

V manj globaliziranem svetu,  bodo vlagatelji  bolj naklonjeni k investicijskim priložnostim, ki se nahajajo bližje domu. (PwC, vodja M&A poslovanja, Curt Moldenhauer). ZDA bo postala manj naklonjena k mednarodnim tujim investicijam oziroma preučitev le- teh bo vzeta pod strožji predogled. Medtem ko se v ZDA in v drugih državah izvaja ”inward” učinek vlaganja, bodo drugi vlagatelji verjetno bolj regionalno gledali na svoje poslovanje. Nekatera ambiciozna podjetja, ki se bodo želela ukvarjati z mednarodnim poslovanjem, bodo nazorno razmišljala o stvareh, kot so tarife, nadzor izvoza, odobritev naložb  vlade. To je zato, ker je v manj globaliziranem svetu morda preprosteje izvesti transakcije na območjih, ki so bližje domačemu – kjer so trgi in predpisi bolj poznani (Pwc Deals Outlook, 2020).

Kljub socialni in ekonomski paralizi veliko globalnih podjetij še naprej načrtuje velike programe preoblikovanja. Več kot polovica (56%) svetovnih vodstvenih delavcev načrtuje preoblikovanje s transakcijami in akvizicijo v naslednjih 12 mesecih,  kot kaže raziskava Capital Confidence Barometer, v katero je bilo vključenih kot 2900 direktorjev iz celega sveta (Ernst & Young, 2020)

Graf 2: M&A transakcije Slovenija, 2019

*Metodologija:  V poročilu so vključene le M&A mega transakcije, katerih vrednost posla je večja kot ali enaka 5 milijonov USD, razen v primeru nekaterih pridobitev manjšinskih deležev, kjer velja višji prag. Če je vrednost transakcije nerazkrita, so transakcije vključene na podlagi poročanega ali ocenjenega posla vrednosti večje ali enako 5 milijonov USD. V primeru posla z manjšinskim deležem so transakcije vključene, kadar je pridobljeni delež  večji ali enak 30% celotnega osnovnega kapitala in vrednost posla v višini najmanj 5 milijonov USD. V primeru pridobitev manj kot 30% posla, bo transakcija vključena le pod pogojem da je vrednost najmanj 100 milijonov USD z dokazilom o svetovalnem mandate. Mergermarket transakcije vključujejo tudi nepremičninske transakcije, vendar le v primeru kjer je nepremičninsko podjetje predmet prevzema ali združitve s strani drugega podjetja in ne vključuje transakcije v zemljišča in nepremičnine.

kAKO LAHKO DOKAPITALIZACIJA PRIPOMORE K BOLJŠEMU POSLOVANJU V ČASIH NEGOTOVOSTI ?

Omenjena zgornja optimistična napoved razvoja M&A dogodkov, bo pripomogla k večji kapitalski samozavesti investitorjev in s tem k večji koncentraciji investicij v CEE regiji, kar lahko kot člani EU vidimo kot izjemno priložnost.

COVID-19 je morda ustvaril nove ranljivosti in nepredvidene izzive, če so se podjetja do pred pojava krize osredotočala le na sedanjost in prihodnost, je v poslovni svet zagotovo prišla nova dimenzija- pogled izven perspektive in nad vsem. Alokacija kapitala, preoblikovanju portfelja in pospeševanje M&A predstavljajo ključne aktivnosti v času nepredvidljivih situacij.  Ko se bodo razmere umirile bodo podjetja hitreje kot kdaj koli prej spremenila in preoblikovala svoje poslovanje. Podjetja se bodo torej preoblikovala tako, da bodo svoja sredstva razpršila v druge portfelje in bila tako maksimalno pripravljena in zaščitena pred morebitnimi tveganji.  Dobra napoved s strani ponudbe kapitala- torej denar je na voljo, potrebno je le poiskati pravo priložnost.  Dandanes se podjetja čedalje hitreje razvijajo in v neki točki dosežejo maksimalno stopnjo zrelosti, kar vsakemu lastniku podjetja narekuje potrebo po nadaljnji rasti in pridobitvi ustreznih virov financiranja. V osnovi naj bi podjetnik uspešno kombiniral med dolžniškimi in lastniškimi viri financiranja skozi celotni življenjski ciklus podjetja. Dolžniški viri financiranja (kredit) predstavljajo cenejše vire financiranja z obveznostjo odplačila dolga in pripadajočih obresti.

Dokapitalizacija podjetja predstavlja klasični postopek lastniškega financiranja, ki daje vlagatelju pravico do lastniškega deleža v podjetju, obstoječi lastnik pa partnerja, s katerim pogosto pridobi tudi v poslovnem smislu. V nasprotju s celotno prodajo podjetja, se v primeru dokapitalizacije obdrži pravica do odločanja in lastništvo, strošek tovrstnega financiranja predstavljala vračilo vložka investitorju, kjer ni potrebna zastava sredstev, saj je plačilo povezano z dobičkom podjetja.  Ključna prvina, ki jo dolžniški kapital ne prinaša je pridobitev dragocenega znanja in izkušenj s strani novega partnerja.

Delitev finančne odgovornosti z zasebnim podjetjem je pametna poteza za lastnike podjetij, ki potrebujejo strateško podporo ali denarno infuzijo. Ko se lastniki odločijo za dokončno prodajo podjetje in upokojitev, lahko pretekla odločitev o dokapitalizaciji naredi njihova podjetja še privlačnejša za kupce.  V podjetju RJ Finance v okviru svojih glavnih storitev prodaje in nakupa lastniških deležev nudimo tudi možnost dokapitalizacije podjetja in pridobitev ustreznih partnerjev, ki podjetju priskrbijo dodatne vložke kapitala.

Avtor: Anja Glavač, dipl.ekon. 

Viri:

Mergermarket, Manzars. (2020). Investing in CEE inbound M&A report 2019/2020Mergermarket. (2020). Global & Regional M&A Report 1Q20Ernst & Young. (2020). How do you find clarity in the midst of the COVID-19 crisis? . Global Capital Confidence Barometer

Scroll to Top