Vpliv COVID-19 na Slovenski turistični trg

Ljubljana, 30.4.2020 – Pravica, ki nam je bila nekoč samoumevna, nam je bila čez noč  nenadoma odvzeta. In če je bila osrednja tema še štiri mesece nazaj masovni turizem, se je današnji turizem zagotovo močno spremenil. Napovedi za turizem v času krize Covid- 19 so veliko slabše, kot v času izbruha finančne krize.

Po napovedih UNWTO-ja bo turistični sektor potreboval med sedem in osem let, da se dejavnost povrne k številkam ustvarjenim v letu 2019. Mednarodna turistična potovanja so do nadaljnjega odpovedana in 96 % turističnih destinacij je vzpostavilo stroge potovalne omejitve.  Odpovedi rezervacij in padajoča krivulja prihodkov, predstavljata resno grožnjo bankrotu letalske industrije.

Kljub resnosti situacije moramo ostati optimistični, namreč nekatere regije lahko ob ponovnem odprtju mej dosežejo boljše rezultate. Na podlagi izkušenj s strani Kitajske se bo sprva okrepil domači turizem, kar predstavlja ugodno napoved za nekatere evropske države, kjer domači gostje ustvarijo večino turističnih prihodkov. V primeru Slovenije domače povpraševanje predstavlja le  dobro tretjino celotnega povpraševanja, kar pomeni da so turistični prihodki Slovenije močno odvisni od tujih trgov. Celotni svet se bo tako soočil z dejstvom kako pomemben je pravzaprav turizem v razmerju do globalne ekonomije in kako močno so nekatere dejavnosti odvisne od prihoda tujih gostov. V Sloveniji turizem ustvarja prilive v višini 12.3% bruto domačega proizvoda in  predstavlja 110.700 delovnih mest. Na globalni ravni ustvari 10.3% bruto domačega proizvoda in predstavlja kar 330 milijonov delovnih mest. Posledica krize lahko predstavlja izgubo v višini 50 milijonov delovnih mest po vsem svetu, v primeru Slovenije pa 5.000 oziroma po napovedih v črnega scenarija tudi do 15.000 delovnih mest. Turistični sektor je nedvomno ena izmed najbolj prizadetih panog v času izbruha globalne epidemije Covid- 19. Vpeljava novih standardov kot sta varnost in higiena predstavlja ključne elemente za  nadaljnjo uspešno prilagoditev novo nastalim razmeram. Pretekla leta so bila za Slovenijo več kot uspešna, beležili smo kar 6.22 milijonov prihodov in 18.77 milijonov turističnih nočitev.  V marcu 2020 pa že beležimo 75% upad prihodov in 67% manj turističnih nočitev, v primerjavi z marcem 2019.

Slovenija je gotovo v boljšem položaju kot ostale države, saj je v svetu zaznana kot zelena in mirna destinacija. Pomembno je, da to sporočilo pravilno prenesemo naprej. Pomembni vidik, ki ga je v opravljeni raziskavi ”Destination Sentiment Index” delil TCI (Travel Competitive Intelligence) je, da so številne države v nastali krizi močno izgubile na e-prepoznavnosti. Omenjeni indeks namreč meri razpoloženje oziroma občutke določene skupine ljudi do določene destinacije. To vodi do spoznanja, da destinacije z manjšim številom primerov okuženih, lahko dosežejo večjo prihodnjo vrednost. Turisti bodo po odpravi krize najverjetneje želeli obiskovati manj obljudene destinacije in bodo najverjetneje prednost dali destinacijam, ki veljajo za varne in čiste.

To lahko predstavlja izjemno priložnost za Slovenijo, ki že zadnje desetletje posveča pozornost vpeljavi koncepta trajnosti, s poudarkom na ponudbi butičnega turizma s pet-zvezdičnimi doživetji. Trenutno se lahko osredotočimo na okrepitev ponudbe za ti. ”zahtevnejše” goste (luxury segment), saj se po napovedih okrevanje prične ravno na ravni ti. iskalcev luksuznih turističnih ponudb. Na podlagi raziskave opravljene v letu 2019, je Slovenija v očeh tujih gostov zaznana kot izjemna destinacija z bogato ponudbo, katera pa vseeno ne ustvarja vrednosti za ti. ”zahtevne goste”, ki so pripravljeni za te izkušnje plačati tudi več denarja. Pred nami so zagotovo težki časi, kjer enostavno ne moremo več govoriti o številu turističnih prihodov. Vsekakor pa imamo sedaj čas da se izboljšamo in se tako ustrezno pripravimo na ponovno rast, z izboljšano ponudbo s poudarkom na  visoki dodani vrednosti.

Scroll to Top