Blog #4

Ljubljana, 7.4.2020. V začetku aprila je bil objavljen NBER Working paper 26945. V njem skupina uglednih ekonomistov iz ZDA analizira Covid in ga primerja z drugimi pretresi na borznih trgih od leta 1900 naprej. Ugotovili so, da španska gripa, ki je okrog leta 1919 pomenila smrt cca 2% svetovne populacije (danes bi to pomenilo 150 milijonov) ni povzročila večjih nihajev.

Nihaje na podlagi novic iz zdravstvenega področja sta povzročila SARS (2003) in Ebola (2015) medtem ko Ptičja gripa in Prašičja gripa nista povzročila nihanj borznih tečajev, ki bi jih ocenili za pomembnejše (več kot 2,5%). Novice o Covidu so v analiziranem obdobju od 24.2. do 24.3.2020 povzročile kar 23 kratnik volatilnosti povprečja od leta 1900.  Evidentno je, da je svet zaradi globalizacijske paradigme danes tesno povezan. Neverjetno pa, da zaradi smrti 0,001% populacije obstane.

Zakaj 3.000 milijard EUR Covid instrumentov po minus 0,75% obrestni meri s strani Evropske Centralne Banke? Podpora nacionalnim paketom. Sedaj vemo kdo bo Sloveniji posodil denar za ukrepe. Glede na 341 milijonov prebivalcev EURO območja, povprečno torej cca. 8.800 EUR na prebivalca v naslednjih 9 mesecih. Kot napovedano, se bo po Veliki noči začela normalizacija razmer – držimo pesti, da bomo pri omenjenem zelo uspešni. Najprej začnimo z delom, zabava naj počaka. Tako bo tudi zadolževanje nižje.

Avtor: mag. Roman Jeras

Scroll to Top