Dokapitalizacija

Kaj je to?

Do dokapitalizacije pride, ko lastnik proda del svojega podjetja- bodisi  v obliki manjšinskega deleža (manj kot 50%) bodisi večinski delež, novemu solastniku oziroma strateškemu investitorju.  Delitev finančne odgovornosti z zasebnim podjetjem je pametna poteza za lastnike podjetij, ki potrebujejo strateško podporo ali denarno infuzijo. S tem ko dobimo novega solastnika v podjetja, pa poleg denarja dobimo še druge dodane vrednosti, kot so znanje, izkušnje in socialna mreža. Zlasti za visoko tehnološka hitro rastoča podjetja je lastniško financiranje eden od najpomembnejših virov. Zadosten lastniški kapital izboljša kreditno sposobnost in omogoča lažji dostop do tržnih posojil in drugih oblik financiranja.

Kako poteka?

Dokapitalizacija pri družbah z omejeno odgovornostjo se lahko izvede z nominalnim ali efektivnim povečanjem osnovnega kapitala. Pri prvem načinu se samo razporedijo sredstva družbe (prenos dela kapitala iz rezerv v osnovni kapital) , kjer se dejansko premoženje družbe ne poveča.

Pri efektivnem povečanju pa družbeniki zagotovijo svež kapital s stvarnimi ali denarnimi vložki, tako da se dejansko poveča premoženje družbe. Kadar se osnovni kapital poveča z novimi vložki, lahko te prevzamejo bodisi dosedanji družbeniki ali pa se osnovni kapital poveča s strateško participacijo partnerja oziroma dokapitalizacijo, z namenom povečanja konkurenčnosti na trgu. V okviru izbire vira financiranja dokapitalizacijskega postopka, se lahko podjetje odloča med strateškimi in finančnimi vlagateljem ( zasebni skladi kapitala, poslovni angeli).

Naše storitve v okviru dokapitalizacije

V okviru storitev RJ Finance vam nudimo tudi možnost dokapitalizacije podjetja in pridobitev ustreznih strateških partnerjev. S partnerstvom si podjetnik zagotovi diverzifikacijo sredstev in poslovanje ob manjšem finančnem tveganju ter večjo privlačnost podjetja v primeru upokojitve in prihodnje prodaje podjetja.

Izvedba dokapitalizacijskega postopka v okviru RJ Finance:

 

 • iskanje strateških in finančnih investitorjev
 • priprava predstavitvene dokumentacije za zainteresirane partnerje
 • pomoč in navigacija pri vpisu pravnih postopkov s povečanjem osnovnega kapitala
 • aktivno sodelovanje pri pogajanjih z zainteresiranimi vpisniki
 • pridobitev zavezujočih ponudb za vplačilo deleža

 

Prednosti dokapitalizacije:

 • ohranitev položaja podjetja na trgu
 • povečuje konkurenčnost in moč podjetja
 • omogoča nadaljnjo rast in razvoj
 • krepitev razvojnih možnosti
 • zagotovitev optimalne kapitalske strukture
 • izboljšanje denarnega toka z  prilivom tujega kapitala

Za več informacij o možnostih izvedbe dokapitalizacijskega postopka nas kontaktirajte.

Scroll to Top