O podjetju Rj Finance d.o.o.

Specializirani smo na področju M&A storitev, finančnem svetovanju ter svetovanju pri nepremičninskih poslih.

Naša glavna področja poslovanja zajemajo storitve svetovanja in podpore na področju: prevzemov, združitvev, vzpostavitev strateških partnerstev ter nasvetov na področju prodaje/nakupa lastniških deležev in dokapitalizaciji podjetij. Delujemo v okviru mednarodne mreže Corporate Finance in Europe, ki predstavlja evropsko platformo za neodvisne mednarodne M&A svetovalce.

Lastnikom slovenskih podjetij svetujemo pri prodaji/nakupu podjetja. RJ Finance predstavlja ekipo neodvisnih svetovalcev na področju M&A postopkov s poudarkom na svetovanju pri prodaji malim in srednje velikim podjetjem v vrednosti transakcij od 1 do 20 milijonov EUR.

Zaključeni projekti v letu 2019

K že tako pestrem naboru M&A referenc podjetja RJ Finance, se je lansko leto pridružilo še pet novih. Projekti ki smo jih v RJ Finance v 2019 uspešno zaključili so:
V oklepajih so višine transakcij, ki so jih naši naročniki dosegli pri prodaji svojih lastniških deležev. Pri RJ Finance smo za naročnike našli investitorje, organizirali administrativni del postopka, skrbni pregled in sodelovali pri kupo-prodajni pogodbi in zaključku posla. V podjetju RJ Finance pričakujemo nadaljevanje pozitivnega trenda tudi v letu 2020.

Ostale reference

RJ Finance ima več kot 70 referenc pri delu z uspešnimi domačimi in tujimi industrijskimi podjetji na področju M&A storitev. V letu 2018 smo bili aktivni predvsem na področju naslednjih sektorjev: jedrska energija in farmacevtske storitve, proizvodnja PVC oken, proizvodnja lesa, obdelava jekla in težka industrija, inženirske storitve, dejavnost hranilnic, proizvodnja PET steklenic, itd. Spodaj predstavljamo ključne reference, za celoten seznam z več kot 70 referencami nas prosim kontaktirajte.

Reference na področju M&A storitev:

 • Optimizacija finančne strukture slovenskega industrijskega podjetja z vrednostjo sredstev v višini 90 milijonov evrov.
 • Mandat za postopek dokapitalizacije proizvajalca, ki deluje na področju težke industrije, v vrednosti 24 milijonov EUR.
 • Mandat za dokapitalizacijo / prodajo večinskega deleža evropskega proizvajalca Priznana znamka obutve, z vrednostjo letne prodaje nad 65 milijonov EUR, 6 milijoni EUR EBITDA in 70 milijonov EUR skupnih sredstev.
 • Prodajni mandat vodilnega logističnega podjetja prisotnega v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Vrednost sredstev: 11 milijonov EUR.
 • Analiza in raziskava razpoložljivih finančnih vlagateljev prisotnih na evropskem trgu, ki se zanimajo srednje velika zasebna podjetja v Sloveniji in na Hrvaškem, z lastniškim kapitalom v vrednosti od 5 do 20 milijonov EUR.
 • Prestrukturiranje in prodaja večinskega deleža vodilne steklarne v Sloveniji, vrednost sredstev v višini 10 milijonov EUR.
 • Upravljanje in izbira optimalne finančne strukture zelenih projektov v Ljubljani in severovzhodni Sloveniji – v vrednosti 3 milijonov EUR.
 • Redni zunanji partner vodilne slovenske banke na področju specializiranih korporativnih financ.
 • Udeležba pri nakupu večinskih delnic industrijskega podjetja, ki kotira na Ljubljanski borzi, v vrednosti lastniškega kapitala 30 milijonov EUR. Mandat tujega strateškega partnerja.
 • Prodaja 100-odstotnega deleža vodilne družbe na področju » težke industrije« European Press Press, ki je prisotna na mednarodnih trgih. Vrednost sredstev 15 milijonov EUR, vrednost lastniškega kapitala 6 milijonov EUR, letna prodaja 15 milijonov EUR.
 • Sklenjen nakupni mandat s CEE z zasebnim kapitalskim skladom, z investicijskem fokusom na srednje velika podjetja, z nakupom deležev v večinskem lastništvu preko neposredne prodaje ali dokapitalizacije. Vrednost prevzema lastniškega kapitala v višini od 2 do 10 milijonov EUR.
 • «Fund raising» za enega izmed vodilnih azijskih skladov, ki ponuja vlaganja tudi na mejne trge. Sklad je voden s strani švicarskih upravljalcev, kjer sodelujejo globalni vlagatelji z različnih naložbenih segmentov.

Reference na področju nepremičninskih storitev:

 • Večji nepremičninski projekt v Kranju, velikost zemljišča 88.000m². Izvedba tržne študije in repozicioniranje mešane rabe zemljišča v maloprodajni rabi.
 • Projekt razvoja stanovanj na severovzhodu Slovenije, kjer je bilo načrtovanih 142 stanovanj. Izvedba finančne študije na podlagi tržne raziskave in študije.
 • Prodajni mandat za prodajo turističnega projekta v skupni velikosti 140.000 m2 v bližini Šibenika, Hrvaška. Načrtovano turistično letovišče z mešano uporabo v coni T2.
 • Večji projekt na področju regionalnih javno-zasebnih partnerstev (PPP) v središču Ljubljane, velikost zemljišča 47.000m2. Izvedba študije izvedljivosti, repozicioniranje in priprava finančne strukture za projekt.
 • Optimizacija načrta nepremičninskega projekta na industrijskem območju v Ljubljani
Scroll to Top