Prodaja podjetja

Prodaja podjetja predstavlja dolgotrajen proces, kjer je strokovnost svetovalcev ključnega pomena za izvedbo posla. V okviru prodaje podjetja ponujamo naslednje storitve:

  • prodaja podjetja v imenu lastnika
  • opredelitev prodajne strategije
  • iskanje potencialnih kupcev/ investitorjev
  • priprava vse potrebne dokumentacije za kupca ( investicijski memorandum)
  • priprava finančne analize podjetja
  • izdelava modela vrednotenja podjetja
  • določitev smernic in izhodišč za pogajanja
  • aktivno sodelovanje pri pogajanjih
  • izvedba prodaje. 

Naša ključna prednost pri prodaji podjetja je dostop do ekskluzivne baze investitorjev in mednarodne mreže Corporate Finance in Europe, kjer je objavljen prodajni profil podjejta. Vsi aktualni projekti RJ Finance so dostopni na strani CFIE.

Scroll to Top