Ljubljana, 28.5.2020 – V teh dneh smo dobili EU Recovery Fund ki znaša 750 milijard EUR ter skoraj hkrati tudi domači tretji kronapaket v višini milijarde EUR. Življenje tako v EU kot v Sloveniji se bo vrnilo v stare tirnice. Slovenci imamo v finančnem premoženju (denar, delnice, depoziti, itd) v povprečju cca. 15.000 EUR. Nepremičnine znašajo v povprečju dodatnih cca. 30.000 EUR premoženja – torej še enkrat več.Vrednost denarja ostaja zaradi nizke inflacije malospremenjena. Nepremičnine? Prvi resni cenovni padec se je zgodil v kriznem letu 2009 (ob minimalnih transakcijah). Presenetljivo je sledilo kar dvoletno obdobje mrtvila na trgu (nihče si ni upal priznati, da je cesar nag), realni padec se je zgodil v letih 2012 do 2014. Po stabilnem letu 2015 se je začela rast v letih 2016 do 2019. Lahko torej sklepamo, da se bodo nepremičnine kozmetično padle letos, realno nižanje cenovnih nivojev pa bo z zamikom.Delnice in naložbe v večinske deleže podjetij? Sektorsko različno. Vlagatelji v turistične naložbe so šokirani – farmacevtski vlagatelji odpirajo šampanjce. Industrija, prehrana je odvisna od primera do primera. Podjetja s dobrim EBITDA-jem bodo v celoti ohranila svojo vrednost in dokazala robustnost svojih poslovnih modelov. Finančno premoženje bo tokrat odneslo bolje od nepremičninskega.

Scroll to Top